Systemspel

SYSTEMSPEL VID BETTING

Systemspel på fotboll

Ett annat viktigt begrepp att känna till vid betting på nätet är systemspel. Ett systemspel består av olika singel- och kombinationsspel. Så fort du har lagt till minst 2 eller fler val på din spelkupong, kan du hos de flesta spelbolag på nätet – bettingsidor på svenska – lägga ett systemspel. För att göra det, klickar du på ”System” inne i din spelkupong för att se de olika system som finns tillgängliga baserat på dina val.

Nedan finns exempel på olika kombinationer och systemspel, hur många olika val som krävs på spelkupongen och hur många kombinationer som just det systemspelet skapar.

DUBBEL, TRIPPEL, FYRLING, MM

En dubbel är en kombination av 2 val, och en trippel består av 3 val. Med 4 eller fler val så kallas de fyrling, femling, sexling, osv

TRIXIE

Trixie består av 4 spel där 3 val från olika matcher ingår. I spelet ingår 3 dubblar och en trippel. Eftersom ingen singel finns så måste minst två av dina val vinnas för att spelet skall ge vinst. Till exempel, om dina 2 val är A,B och C, så blir dina vad AB, AC, BC och ABC.

PATENT

Ett patent består av 7 spel med 3 olika val från olika matcher på kupongen. Spelet innehåller varje singelspel, plus 3 dubblar och 1 trippel. Du vinner något om något av dina spel går in. Till exempel, om dina 3 val är A, B och C, då är dina 7 vad är A, B, C, AB, AC, BC och ABC

YANKEE

Yankee betting systemspel

En Yankee består av 11 spel som innehåller 4 olika val från olika matcher. Spelet innehåller 6 dubblar, 4 tripplar och en fyrling. Ett minimum av 2 av dina val behöver vinna för att spelet skall ge några pengar. Till exempel, om dina 4 val var A, B, C och D, så blir dina 11 vad AB, AC, AC, BC, BD, CD, ABC, ABD, BCD, ACD och en fyrling ABCD.

LUCKY 15

En Lucky 15 består av 15 spel som innehåller 4 val för olika evenemang. Vadet innehåller 4 singlar, 6 dubblar, 4 tripplar och 1 fyrling.

SUPER YANKEE

En Super Yankee består av 26 spel som innehåller 5 val för olika evenemang. Vadet innehåller 10 dubblar, 10 tripplar, 5 fyrflingar plus en femling. Minst 2 av dina spel måste vinnas för att spelet skall ge några pengar.

LUCKY 31

Ett Lucky 31 består av 31 spel som innehåller 5 val för olika evenemang. Vaden innehåller 5 singlar, 10 dubblar, 5 fyrlingar och en femling.

HEINZ

En Heinz består av 57 spel som innehåller 6 val för olika evenemang. Vadet innehåller 15 dubblar, 20 tripplar, 15 fyrlingar, 6 femlingar och en 6-ling. Ett minimum av 2 av dina val måste vinnas för att ge några pengar.

LUCKY 63

En Lucky 63 består av 63 spel som innehåller 6 val för olika evenemang. Vadet innehåller 6 singlar, 15 dubblar, 20 tripplar, 15 fyrlingar, 6 femlingar, 6 sexlingar och en 7-ling.