Systemspill Odds

Systemspill er en samling singel- og kombinasjonsspill. Så snart du har lagt til minst to spill på din kupong, kan du spille systemspill. Da må du klikke på system-fanen, som på bakgrunn av kupongen vil vise deg en rekke mulige systemspill.

Nedenfor er eksempler på kombinasjoner og systemspill. Der kan du se antallet spill som kreves på kupongen og hvilke kombinasjoner systemspill kan åpne for.

Dobbel, trippel, firling

En dobbel er to spil i kombinasjon, en trippel er tre spill i kombinasjon. Deretter omtales de gjerne som firling, felmling, seksling, et cetera.

Trixie

En trixie er fire spill på tre forskjellige begivenheter, bestående av tre dobbeltspill og en trippel. Minimum to av spillene må lykkes, skal spillet gi gevinst.
Eksempel: Hvis du velger å spille på A, B og C, kan dine fire spill være AB, AC, BC og ABC.
Patent
Et patentspill består av syv ulike spill med tre utvalg fra ulike hendelser. Spillet innbefatter tre singelspill, tre dobbeltspill og en trippel. Kun én av kategoriene (singelspill, dobbeltspill, trppelspill) trenger å lykkes for at spilleren skal få gevinst. Eksempel: Hvis du har valgt A, B og C, kan ditt spill være A, B, C, AB, AC, BC og ABC.

Patent

Patent består av syv spill med tre utvalg fra ulike arrangementer. Spillet innbefatter en singel fra hvert utvalg, plus tre dobler og en trippel. Man trenger bare ha ett utvalg riktig for å få gevinst. Eksempel: Hvis man har spilt på A, B og C, kan ens syv spill være A, B, C, AB, AC, BC og ABC.

Yankee

En yankee består av elleve ulike spill på fire ulike hendelser. Den inneholder seks dobler, fire tripler og en akkumulator. For å vinne, må minst to utvalgte kombinasjoner være riktige. Eksempel: Hvis du valgte A, B, C og D, kunne dine elleve spill ha vært AB, AC, AD,BC, BD, CD, ABC, ABD, BCD, ACD og firlingakkumulatoren ABCD.

Lucky 15

Lucky 15 består av 15 spill med fire utvalg i forskjellige arrangementer. Den består av fire singler, seks dobler, fire tripler og en firling.

Super Yankee

Super Yankee består av 26 spill med fem utvalg fra forskjellige arrangementer. Den består av ti dobler, ti tripler, fem firlinger og en akkumulator. Minimum to av spillene må være riktige for at Super Yankee skal gi gevinst.

Lucky 31

Lucky 31 består av 31 ulike spill, med fem utvalg fra forskjellige arrangementer. Spillet innbefatter fem singler, ti dobler, ti tripler, fem firlinger og en femlingakkumulator.

Heinz

Heinz består av 57 spill, med seks utvalg fra forskjellige arrangementer. Spillet innbefatter 15 dobler, 20 tripler, 15 firlinger, seks femlinger og en sekslingakkumulator. Minst to av utvalgene må være riktige for at spillet skal gi gevinst.

Lucky 63

Lucky 63 består av 63 spill, med seks utvalg fra forskjellige arrangementer. Spillet innbefatter seks singler, 15 dobler, 20 tripler, 15 firlinger, seks femlinger og en sekslingakkumulator.

Super Heinz

Super Heinz består av 120 spill, med syv utvalg fra forskjellige arrangementer. Spillet innbefatter 21 dobler, 35 tripler, 35 firlinger, 21 femlinger, syv sekslinger og en syvlingakkumulator. Minimum to av utvalgene må være riktige, skal spillet gi gevinst.

Goliath

Goliath består av 247 spill, med åtte utvalg fra forskjellige arrangementer. Spillet innbefatter 28 dobler, 56 tripler, 70 firlinger, 56 femlinger, 28 sekslinger, åtte syvlinger og en åttlingakkumulator. Minimum to av utvalgene må være riktige, skal spillet gi gevinst.